Opetus järjestetään yleisiä turvallisuusohjeita noudattaen huolehtien turvaväleistä ja hygieniasta. Tarkemmat hygieniaohjeistukset löytyvät opetustiloista.

Ryhmäopetuksen ryhmäkoot ovat pienempiä ja opetus toteutetaan turvavälit huomioiden. Turvavälejä ja yleisömäärärajoituksia noudatetaan konserttitapahtumissa. Tilaisuuksien turvallisuutta arvioitaessa otetaan huomioon tilan koko ja kaikkien tilassa olevien henkilöiden lukumäärä.

Opiston tiloihin ei saa tulla sairaana. Jos oppilaalla on kuumetta, flunssan oireita, vatsaoireita tai muita koronaan viittaavia oireita, hän ei voi osallistua opiston opetukseen tai muihin tilaisuuksiin. Jos oppilas tulee tunnille oireisena noudatamme perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen ohjeistusta, jonka mukaisesti opettajalla on oikeus poistaa oppilas tunnilta. Vanhemman on tällöin tultava hakemaan oppilas viipymättä pois opiston tiloista.

Riskiryhmään kuuluville tai karanteenissa oleville oppilaille pyritään järjestämään mahdollisuus etäopetukseen tai ryhmäopetuksessa oppitunnin seuraamiseen normaalina soittotuntiaikana. Etätunnista tai tunnin seuraamisesta etänä tulee sopia opettajan kanssa viimeistään vuorokausi etukäteen.

Huolehdimme opiston tilojen ja soittimien desinfioinnista ja hygieniasta tehostetusti. Käsien pesu ennen ja jälkeen oppitunnin on erittäin tärkeää ja välttämätöntä kaikkien hyvinvoinnin ja turvallisuuden kannalta. Ulkopuolisten henkilöiden oleskelua opiston tiloissa tulee vältää, vain oppilaan tuominen ja hakeminen opistolle on sallittu.

Opetuksen osalta varaudutaan siihen, että tilanne voi muuttua äkillisesti lukuvuoden aikana ja joudumme määrittelemään oppilaitosta koskevat ohjeistukset  uudelleen.

Turvallisia musisointihetkiä kaikille!