Opetussuunnitelma


Pääaineopinnot
Yhteismusisointi
Musiikin hahmotusaineet
Valinnaiset opinnot


Yht. 250 h


Pääaineopinnot
Yhteismusisointi
Musiikin hahmotusaineet
Valinnaiset opinnot


Yht. 300 h


Pääaineopinnot
Yhteismusisointi
Musiikin hahmotusaineet
Valinnaiset opinnot


Yht. 250 h


Pääaineopinnot
Yhteismusisointi
Musiikin hahmotusaineet
Valinnaiset opinnot
Lopputyö


Yht. 500 h