Opetussuunnitelma


Pääaineopinnot
Yhteismusisointi
Musiikin hahmotusaineet
Valinnaiset opinnot


Yht. 250 h / 9,3 op


Pääaineopinnot
Yhteismusisointi
Musiikin hahmotusaineet
Valinnaiset opinnot


Yht. 250 h / 9,3 op


Pääaineopinnot
Yhteismusisointi
Musiikin hahmotusaineet
Valinnaiset opinnot


Yht. 300 h / 11 op


Pääaineopinnot
Yhteismusisointi
Musiikin hahmotusaineet
Valinnaiset opinnot
Lopputyö


Yht. 500 h / 18,5 op