Terveysturvallisuus–
suunnitelma


Meillä Juvenaliassa noudatetaan Espoon kaupungin terveysturvallisuusohjeita.

 • Oppilaitoksen rehtori huolehtii, että ajantasaiset tiedot jaetaan työntekijöille viikoittain (tarvittaessa useamminkin).
 • Ajantasaiset ohjeet ovat näkyvillä nettisivuilla ja opetustiloissa. Opettajien tehtävä on muistuttaa oppituntien yhteydessä ohjeiden noudattamisesta.
 • Oppilaitokseen ilmoittaudutaan oppilashallintojärjestelmän kautta ja ryhmät ovat pysyviä. Ulkopuolisia osallistujia ei ryhmissä ole.
 • Ryhmäopetuksessa ryhmäkoot on pienennetty sellaisiksi, että lähikontaktin välttäminen on mahdollista. Opetuskalusto on järjestetty niin, että etäisyydet on mahdollista pitää.
 • Oppilaita ja perheitä on ohjeistettu, että oireisena ei saa tulla opetukseen. Opettajalla on oikeus lähettää oireinen oppilas pois opetuksesta.
 • Käsienpesupaikat on järjestetty ja opastettu sekä käsidesiä on saatavilla aulatiloissa ja opetusluokissa.
 • Soittimet puhdistetaan soittimille sopivalla puhdistusaineella riittävän usein. Muskarissa soittimet puhdistetaan ryhmien välillä.
 • Maskin käyttämisestä on informoitu oppilaita ja perheitä sekä ohjeet ovat näkyvillä opetustiloissa.
 • Ryhmäkoot ovat pienemmät ja opetusmenetelmiä on mukautettu niin, että lähikontakti voidaan toiminnassa ja opetuksessa välttää. Ryhmäopetuksen väleissä on varattu aikaa ryhmien vaihtumiseen terveysturvallisesti.
 • Opettajan tehtävä on muistuttaa oppilaita ohjeiden noudattamisesta.
 • Ylimääräinen oleskelu opetustiloissa on kielletty. Mikäli oppimistilanne vaatii vanhemman/huoltajan tukea (kuljetus, instrumentin erityisvaatimukset, alle kouluikäiset oppilaat), tiloissa käyminen terveysturvallisesti on sallittu.
 • Ohjeistus toimitetaan oppilaskirjeessä ja on näkyvillä nettisivuilla sekä opetustilojen seinillä.

Koronatiedote