Varhaisiän musiikkikasvatus

Musiikkileikkikoulu


Musiikkileikkikoulu eli muskari tuo iloa perheen arkeen, tukee lapsen kokonaisvaltaista kehitystä ja antaa hyvän pohjan elinikäiseen musiikin harrastamiseen.

Musisointitaitojen lisäksi muskari kehittää lapsen sosiaalisia vuorovaikutustaitoja ja myönteistä minäkuvaa. Muskari on suunnattu kaikille alle kouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen. Alle 3-vuotiaat lapset käyvät oppitunnilla pääsääntöisesti aikuisen kanssa.

Muskarissa musisoidaan monipuolisesti omaa ääntä, kehoa ja soittimia hyödyntäen. Lisäksi opitaan sekä uusia että perinteisiä lauluja, leikkejä, runoja ja loruja. Musiikkiliikunta, tanssi, kuvataiteet ja kädentaitojen kehittäminen ovat myös osa muskaritunteja.

Tanja Linnavallin tutkimus: Musiikki lapsen kielellisen kehityksen tukena 

Lukuvuosi 2024–2025

Uusien oppilaiden ilmoittautuminen Sellon, Karatalon ja Pisan kartanon sekä päiväkotien muskariryhmiin on avoinna 30.8. saakka. Opetus alkaa 12.8.2024.

 

Aurinko-logo Juvenalia

Muskariryhmiä on omissa toimipisteissämme Karatalossa, Pisan kartanossa ja Sellossa. Muskarituntien kesto on 45–90 min ja lukuvuodessa on 30-32 opetusviikkoa. Osa oppitunneista voi olla vierailuja ja konsertteja. Kerran viikossa kokoontuvien muskariryhmien oppilaspaikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Ryhmiin ilmoittaudutaan lukuvuodeksi kerrallaan, mutta mukaan pääsee myös kesken lukuvuoden. Päivähoitomaksusta vapautetut perheet saavat muskarissa vapaaoppilaspaikan. Juvenaliassa on tarjolla myös erityismusiikkikasvatusta yli 3-vuotiaille.

Päiväkotimuskari

Päiväkotimuskari helpottaa harrastuksen saavutettavuutta ja perheiden arkea tuomalla muskarin osaksi lapsen päiväkotipäivää. Juvenalian koulutetut varhaisiän musiikinopettajat työskentelevät lukuisissa yhteistyöpäiväkodeissa Espoon alueella.

Toiminta on suunnattu ensisijaisesti 3-6-vuotiaille ja ryhmät muodostetaan yhteistyössä päiväkodin henkilökunnan kanssa. Muskarituntien lisäksi opetus pitää sisällään muuta toimintaa kuten konsertteja tai päiväkodin yhteisiä lauluhetkiä. Päiväkotimuskareissa toteutetaan samaa opetussuunnitelmaa kuin muissakin Juvenalian muskareissa.

Yhteistyöpäiväkodit ja -koulut:

Eestinkallion koulu (eskari- ja koululaisryhmä), Karakallion ja Kilonpuiston Ankkalampi-Duckies, Kilon päiväkoti, Kilonpuiston koulu, Kilonpuiston lastentalo, Kuninkaisten päiväkoti, Laaksolahden päiväkoti, Lintuvaaran päiväkoti, eskari ja koulu, Lähderannan päiväkoti, Päiväkoti Helmi Leppävaara ja Tuomarila, Taavinkylän lastentalo, Vermon päiväkoti.

Lataa nuotti
LISÄTIETOJA

musiikkileikkikoulu@juvenalia.fi

Opettajat

Heidi Tamper
heidi.tamper@juvenalia.fi, 044 383 5844
PK Kilo, Laaksolahti, Lähderanta
Sello

Ninni Repo
ninni.repo@juvenalia.fi, 050 565 9690
Sello

Rosa-Lia Anthoni, erityismusiikkikasvatus
rosa-lia.anthoni@juvenalia.fi
Karatalo

Sanna Paajanen
sanna.paajanen@juvenalia.fi, 044 709 5938
PK ja KOULU Eestinkallio, Karakallion ja Kilonpuiston Ankkalampi-Duckies, Helmi/Tuomarila, Taavinkylä
Pisan kartano

Sofia Junttila
sofia.junttila@juvenalia.fi, 044 901 6918
Sello, Karatalo

Tiina Forsman, erityismusiikkikasvatus
tiina.forsman@juvenalia.fi, 044 774 0992
PK Helmi/Leppävaara, Kilonpuiston koulu, Kilonpuiston lastentalo, Kuninkainen, Lintuvaara, Vermo