Varhaisiän musiikkikasvatus

Musiikkileikkikoulu


Musiikkileikkikoulu eli muskari tuo iloa perheen arkeen, tukee lapsen kokonaisvaltaista kehitystä ja antaa hyvän pohjan elinikäiseen musiikin harrastamiseen.

Musisointitaitojen lisäksi muskari kehittää lapsen sosiaalisia vuorovaikutustaitoja ja myönteistä minäkuvaa. Muskari on suunnattu kaikille alle kouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen. Alle 3-vuotiaat lapset käyvät oppitunnilla pääsääntöisesti aikuisen kanssa.

Muskarissa musisoidaan monipuolisesti omaa ääntä, kehoa ja soittimia hyödyntäen. Lisäksi opitaan sekä uusia että perinteisiä lauluja, leikkejä, runoja ja loruja. Musiikkiliikunta, tanssi, kuvataiteet ja kädentaitojen kehittäminen ovat myös osa muskaritunteja.

Tanja Linnavallin tutkimus: Musiikki lapsen kielellisen kehityksen tukena

Uusien oppilaiden ilmoittautuminen on auki 31.1. asti – Ilmoittaudu osoitteessa juvenalia.eepos.fi 

Tammikuussa 2022 alkaa uusia ryhmiä muskarissa

  • Sellossa vauvaryhmät ke 14.45 ja to 11.45
  • Soukassa maanantaiaamuisin

Tarkemmat tiedot ryhmistä (mm. klon ajat, vapaat paikat) löydät ilmoittautumislomakkeelta.

Oma muskariopettaja tiedottaa toimipistekohtaisista opetusjärjestelyistä. Seuraa Terveysturvallisuus -tiedotetta ajankohtaista osiossa musiikkiopiston yleisiin opetusjärjestelyihin liittyen.

Aurinko-logo Juvenalia

Muskarituntien kesto on 30–90 min ja lukuvuosi 30–32 viikkoa valitusta ryhmästä riippuen. Osa oppitunneista voi olla vierailuja ja konsertteja. Kerran viikossa kokoontuvien muskariryhmien oppilaspaikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Ryhmiin ilmoittaudutaan pääsääntöisesti lukuvuodeksi kerrallaan, mutta mukaan pääsee myös kesken lukukauden. Päivähoitomaksusta vapautetut perheet saavat muskarissa vapaaoppilaspaikan. Juvenaliassa on tarjolla myös erityismusiikkikasvatusta yli 3-vuotiaille.

Päiväkotimuskari

Päiväkotimuskari helpottaa harrastuksen saavutettavuutta ja perheiden arkea tuomalla muskarin osaksi lapsen päiväkotipäivää. Juvenalian koulutetut varhaisiän musiikinopettajat käyvät ohjaamassa muskareita lukuisissa yhteistyöpäiväkodeissa Espoon alueella. Koronatilanteesta johtuen joissakin päiväkodeissa lähiopetus on toistaiseksi tauolla.

Toiminta on suunnattu ensisijaisesti 3-6 -vuotiaille ja ryhmät muodostetaan yhteistyössä päiväkodin henkilökunnan kanssa. Muskarituntien lisäksi opetus pitää sisällään muuta toimintaa kuten konsertteja tai päiväkodin yhteisiä lauluhetkiä. Päiväkotimuskareissa toteutetaan samaa opetussuunnitelmaa kuin muissakin Juvenalian muskareissa.

Yhteistyöpäiväkodit ja -koulut:

Espoon englanninkielinen leikkikoulu (Karakallio ja Kilonpuisto), Eestinkallion koulu (eskari- ja koululaisryhmä), Haukilahden päiväkoti (Haukilahden monitoimitalo), Kauklahden päiväkoti, Kilon päiväkoti ja Aspelinin esikoulu, Kilonpuiston lastentalo, Kuninkaisten päiväkoti, Laaksolahden Montessori-leikkikoulu, Laaksolahden päiväkoti, Lasten montessorikoulu, Lintuvaaran päiväkoti, eskari ja koulu, Lähderannan päiväkoti, Mikkelän päiväkoti, Pisan päiväkoti, Päiväkoti Humiseva, Päiväkoti Leikkis, Taavinkylän lastentalo.

Striimimuskari

Juvenalian striimimuskari perustettiin muskarin etäopetusmuodoksi syksyllä 2020. Lukuvuoden mittaan striimattu materiaali on kerätty kattavaksi pikkuväen musisointipaketiksi. Ilmoittautumalla striimioppilaaksi saat koko tämän materiaalin henkilökohtaiseen käyttöösi lukukaudeksi kerrallaan.

Muskarituokiot antavat teille virikkeitä kotimusisointiin erilaisten työtapojen kautta. Samalla vanhemmat pääsevät kurkistusluukulle, mitä kaikkea muskari voi pitää sisällään. Katselkaa videotallenteita teille sopivimmassa järjestyksessä ja soveltakaa perheellenne mukavaksi. Napatkaa tuokioihin rekvisiittaa pehmoleluista värihuiveihin ja antakaa musiikin ja tarinan viedä!

Soitinverstaaseen tulee vinkkejä kotisoittimien rakentamiseen – marakassit, kapulat ja purkkisoittimet syntyvät näppärästi kierrätys- ja luonnonmateriaaleista. Voitte tietysti hankkia kotiin myös oikeitakin muskarisoittimia soitinkaupasta. Pistäkää vaikka koko perheen orkesteri pystyyn!

Esittelylaulu - Juvenalian striimimuskari
LISÄTIETOJA

musiikkileikkikoulu@juvenalia.fi

Opettajat

Heidi Tamper
heidi.tamper@juvenalia.fi, 044 383 5844

Leena Korpela
leena.korpela@juvenalia.fi, 044 737 2581

Ninni Repo
ninni.repo@juvenalia.fi, 050 565 9690

Rosa-Lia Anthoni, erityismusiikkikasvatus
rosa-lia.anthoni@juvenalia.fi

Sanna Paajanen
sanna.paajanen@juvenalia.fi, 044 709 5938

Sofia Junttila
sofia.junttila@juvenalia.fi, 044 901 6918

Tiina Forsman
tiina.forsman@juvenalia.fi, 044 774 0992

Ulla Koskinen
ulla.koskinen@juvenalia.fi, 050 572 1170