Varhaisiän musiikkikasvatus

Musiikkileikkikoulu


Musiikkileikkikoulu eli muskari tuo iloa perheen arkeen, tukee lapsen kokonaisvaltaista kehitystä ja antaa hyvän pohjan elinikäiseen musiikin harrastamiseen.

Musisointitaitojen lisäksi muskari kehittää lapsen sosiaalisia vuorovaikutustaitoja ja myönteistä minäkuvaa. Muskari on suunnattu kaikille alle kouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen. Alle 3-vuotiaat lapset käyvät oppitunnilla pääsääntöisesti aikuisen kanssa.

Muskarissa musisoidaan monipuolisesti omaa ääntä, kehoa ja soittimia hyödyntäen. Lisäksi opitaan sekä uusia että perinteisiä lauluja, leikkejä, runoja sekä loruja. Musiikkiliikunta, tanssi, kuvataiteet ja kädentaitojen kehittäminen ovat myös osa muskaritunteja. Muskarituntien kesto on 30–90 min valitusta ryhmästä riippuen.

Aurinko-logo Juvenalia

Kerran viikossa kokoontuvien muskariryhmien oppilaspaikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Ryhmiin ilmoittaudutaan pääsääntöisesti lukuvuodeksi kerrallaan, mutta mukaan pääsee myös kesken lukukauden.

Musiikkileikkikoulun, musiikkivalmennuksen ja erityismusiikkikasvatuksen ryhmiin syyskauden tunneille voi ilmoittautua 15.11.20 saakka. Kevätkauden tunneille voi ilmoittautua 16.11.20 alkaen. Jonoon ilmoittautuneille otetaan yhteyttä heti paikkojen vapautuessa. Ilmoittautuessasi syyskauden tunneille 12.10.20 jälkeen, lukukausimaksu on puolet normaalista maksusta poislukien striimimuskari, johon voi ilmoittautua jatkuvasti. Striimimuskarin sisältö on käytettävissä rajattomasti kaikille ilmoittautuneille.

Muskaritunteja järjestetään myös yhteistyöpäiväkodeissa päiväkotipäivän aikana.

Päiväkotimuskari

Päiväkotimuskari helpottaa harrastuksen saavutettavuutta ja perheiden arkea tuomalla muskarin osaksi lapsen päiväkotipäivää. Juvenalian koulutetut varhaisiän musiikinopettajat käyvät ohjaamassa muskareita 19 yhteistyöpäiväkodissa Espoon alueella.

Toiminta on suunnattu ensisijaisesti 3-6 -vuotiaille ja ryhmät muodostetaan yhteistyössä päiväkodin henkilökunnan kanssa. Muskarituntien lisäksi opetus pitää sisällään muuta toimintaa kuten konsertteja tai päiväkodin yhteisiä lauluhetkiä. Päiväkotimuskareissa toteutetaan samaa opetussuunnitelmaa kuin muissakin Juvenalian muskareissa.

Lisätietoja tiina.forsman@juvenalia.fi

Päivähoitomaksusta vapautetut perheet saavat lapselleen myös muskarissa vapaaoppilaspaikan.

Striimimuskari

Tervetuloa musiikkiopisto Juvenalian striimimuskariin! Striimimuskarissa saatte viikottain nauhoitetun musiikkituokion, jonka voi myös katsoa myöhemmin tallenteena. Nämä videot antavat teille virikkeitä kotimusisointiin erilaisten työtapojen kautta. Samalla vanhemmat pääsevät kurkistusluukulle, mitä kaikkea muskari voi pitää sisällään.

Tutkikaa videoita sellaisessa järjestyksessä kun teille sopii ja soveltakaa rohkeasti itsellenne ja perheellenne mukaviksi. Etsikää kaapeista mukaan rekvisiittaa pehmoleluista värihuiveihin ja antakaa musiikin ja tarinan viedä!

Soitinverstaaseen tulee vinkkejä kotisoittimien rakentamiseen – marakassit, kapulat ja rumpu syntyvät näppärästi kierrätys- ja luonnonmateriaaleista. Voitte tietysti hankkia kotiin myös oikeitakin muskarisoittimia soitinkaupasta. Pistäkää vaikka koko perheen orkesteri pystyyn!

Opettajat

Heidi Tamper
heidi.tamper@juvenalia.fi, 044 383 5844

Leena Korpela
leena.korpela@juvenalia.fi, 044 737 2581

Ninni Repo
ninni.repo@juvenalia.fi, 050 565 9690

Sanna Paajanen
sanna.paajanen@juvenalia.fi

Sofia Junttila
sofia.junttila@juvenalia.fi, 0449016918

Tiina Forsman
tiina.forsman@juvenalia.fi, 044 774 0992

Ulla Koskinen
ulla.koskinen@juvenalia.fi, 050 572 1170