Varhaisiän musiikkikasvatus

Musiikkileikkikoulu


Musiikkileikkikoulu eli muskari tuo iloa perheen arkeen, tukee lapsen kokonaisvaltaista kehitystä ja antaa hyvän pohjan elinikäiseen musiikin harrastamiseen.

Musisointitaitojen lisäksi muskari kehittää lapsen sosiaalisia vuorovaikutustaitoja ja myönteistä minäkuvaa. Muskari on suunnattu kaikille alle kouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen. Alle 3-vuotiaat lapset käyvät oppitunnilla pääsääntöisesti aikuisen kanssa.

Muskarissa musisoidaan monipuolisesti omaa ääntä, kehoa ja soittimia hyödyntäen. Lisäksi opitaan sekä uusia että perinteisiä lauluja, leikkejä, runoja ja loruja. Musiikkiliikunta, tanssi, kuvataiteet ja kädentaitojen kehittäminen ovat myös osa muskaritunteja.

Tanja Linnavallin tutkimus: Musiikki lapsen kielellisen kehityksen tukena 

Lukuvuosi 2022–2023

Ilmoittautuminen on päättynyt

Uusien oppilaiden ilmoittautuminen lukuvuodelle 2023-2024 alkaa 17.4.2023.

 

Aurinko-logo Juvenalia

Muskariryhmiä on omissa toimipisteissämme Karatalossa, Pisan kartanossa, Sellossa ja Soukassa. Muskarituntien kesto on 30–90 min ja lukuvuosi 30–32 viikkoa valitusta ryhmästä riippuen. Osa oppitunneista voi olla vierailuja ja konsertteja. Kerran viikossa kokoontuvien muskariryhmien oppilaspaikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Ryhmiin ilmoittaudutaan pääsääntöisesti lukuvuodeksi kerrallaan, mutta mukaan pääsee myös kesken lukukauden. Päivähoitomaksusta vapautetut perheet saavat muskarissa vapaaoppilaspaikan. Juvenaliassa on tarjolla myös erityismusiikkikasvatusta yli 3-vuotiaille.

Päiväkotimuskari

Päiväkotimuskari helpottaa harrastuksen saavutettavuutta ja perheiden arkea tuomalla muskarin osaksi lapsen päiväkotipäivää. Juvenalian koulutetut varhaisiän musiikinopettajat käyvät ohjaamassa muskareita lukuisissa yhteistyöpäiväkodeissa Espoon alueella.

Toiminta on suunnattu ensisijaisesti 3-6 -vuotiaille ja ryhmät muodostetaan yhteistyössä päiväkodin henkilökunnan kanssa. Muskarituntien lisäksi opetus pitää sisällään muuta toimintaa kuten konsertteja tai päiväkodin yhteisiä lauluhetkiä. Päiväkotimuskareissa toteutetaan samaa opetussuunnitelmaa kuin muissakin Juvenalian muskareissa.

Yhteistyöpäiväkodit ja -koulut:

Espoon englanninkielinen leikkikoulu (Karakallio ja Kilonpuisto), Eestinkallion koulu (eskari- ja koululaisryhmä), Kilon (Keran) päiväkoti, Kilonpuiston lastentalo, Kuninkaisten päiväkoti, Laaksolahden Ankkalampi, Laaksolahden Montessori-leikkikoulu, Laaksolahden päiväkoti, Lintuvaaran päiväkoti, eskari ja koulu, Lähderannan päiväkoti, Taavinkylän lastentalo, Vermon päiväkoti.

Muskarilaiset saavat käyttöönsä myös muskarin striimatun videomateriaalipankin.

Esittelylaulu - Juvenalian striimimuskari
LISÄTIETOJA

musiikkileikkikoulu@juvenalia.fi

Opettajat

Heidi Tamper
heidi.tamper@juvenalia.fi, 044 383 5844
PK Ankkalampi, Kilo, Laaksolahti, Lähderanta
Sello

Ninni Repo
ninni.repo@juvenalia.fi, 050 565 9690
Sello

Rosa-Lia Anthoni, erityismusiikkikasvatus
rosa-lia.anthoni@juvenalia.fi
Karatalo

Sanna Paajanen
sanna.paajanen@juvenalia.fi, 044 709 5938
PK EEL Kilonpuisto, Laaksolahden Montessori-leikkikoulu, Taavinkylä
Pisan kartano

Sofia Junttila
sofia.junttila@juvenalia.fi, 044 901 6918
PK EEL Karakallio
Sello, Karatalo

Tiina Forsman
tiina.forsman@juvenalia.fi, 044 774 0992
PK ja KOULU Eestinkallio, Kilonpuiston lastentalo, Kuninkainen, Lintuvaara, Vermo

Ulla Koskinen
ulla.koskinen@juvenalia.fi, 050 572 1170
Soukka