Varhaisiän musiikkikasvatus

Musiikkileikkikoulu

Musiikkileikkikoulu eli muskari tuo iloa perheen arkeen, tukee lapsen kokonaisvaltaista kehitystä ja antaa hyvän pohjan elinikäiseen musiikin harrastamiseen.

Musisointitaitojen lisäksi muskari kehittää lapsen sosiaalisia vuorovaikutustaitoja ja myönteistä minäkuvaa. Muskari on suunnattu kaikille alle kouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen. Alle 3-vuotiaat lapset käyvät oppitunnilla pääsääntöisesti aikuisen kanssa.

Muskarissa musisoidaan monipuolisesti omaa ääntä, kehoa sekä soittimia hyödyntäen ja opitaan sekä uusia että perinteisiä lauluja, leikkejä, runoja sekä loruja. Musiikkiliikunta, tanssi, kuvataiteet ja kädentaitojen kehittäminen ovat myös osa muskaritunteja. Muskarituntien kesto on 30–90 min valitusta ryhmästä riippuen.

Aurinko-logo Juvenalia

Kerran viikossa kokoontuvien muskariryhmien oppilaspaikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Ryhmiin ilmoittaudutaan pääsääntöisesti lukuvuodeksi kerrallaan, mutta mukaan pääsee myös kesken lukukauden.

Muskaritunteja järjestetään myös yhteistyöpäiväkodeissa päiväkotipäivän aikana.

Opettajat

Doora Tarnanen
doora.tarnanen@juvenalia.fi, 044 709 5938

Heidi Tamper
heidi.tamper@juvenalia.fi, 044 383 5844

Leena Korpela
leena.korpela@juvenalia.fi, 044 737 2581

Milja Angervo
milja.angervo@juvenalia.fi

Ninni Repo
ninni.repo@juvenalia.fi, 050 565 9690

Sofia Junttila
sofia.junttila@juvenalia.fi

Terhi Pihlajamaa
terhi.pihlajamaa@juvenalia.fi, 040 778 8262

Tiina Forsman
tiina.forsman@juvenalia.fi, 044 774 0992

Ulla Koskinen
ulla.koskinen@juvenalia.fi, 050 572 1170