Musiikkivalmennus


Musiikkivalmennuksen erilaiset ryhmät tarjoavat alakouluikäisille mahdollisuuden jatkaa musiikin harrastamista muskareista tutulla, lapsen kasvun ja kehitysvaiheen huomioimalla tavalla. Musiikkivalmennus myös valmistaa oppilaita musiikin perusopintoja varten.

Musiikkivalmennus ja koululaismuskarit


Koululaisilla on on mahdollisuus jatkaa muskaritaivalta musiikkivalmennusosaston koululaismuskareissa Lintuvaaran koululla, Eestinkallion koululla ja Sellossa.

Työtapoina on muskarista tutut laulu, soitto, musiikkiliikunta, kuuntelu, improvisointi ja integrointi muihin taidemuotoihin. Lisäksi Sellon toimipisteessä kokoontuu 6–9-vuotiaille suunnattu musiikkiteatterimuskari, jossa työtapoina ovat erityisesti musiikki, runot ja tarinat, näyttämö- ja kuvataide sekä tanssi.

Tiedustelut

Lintuvaaran ja Eestinkallion koulun ryhmät
Tiina Forsman, tiina.forsman@juvenalia.fi

Sellon ryhmä ja Musiikkiteatterimuskari
Heidi Tamper, heidi.tamper@juvenalia.fi, 044 383 5844

Luomus


Luomus on koulupäivän päättymisen jälkeen tapahtuvaa luovaa musiikillista iltapäivätoimintaa 2.–3.-luokkalaisille Lintuvaaran koululla.

Luomus-tunneilla opitaan luovuutta ja elämäntaitoja innostavalla ja hauskalla tavalla, musiikkia ja sen eri elementtejä hyödyntäen. Luomus-vuoden aikana tutustutaan myös käyrätorveen ja mahdollisuuksien mukaan muihin vaskisoittimiin.

Aika ja paikka

Lintuvaaran koululla oleva Luomus-ryhmä ei toteudu lukuvuonna 2020–2021.

Tiedustelut

Opettaja Anni Juvonen, anni.juvonen@juvenalia.fi

Valmennuskuoro


Sellon toimipisteessä kokoontuvassa 7–9-vuotiaiden valmennuskuorossa laulaminen tulee tutuksi liikkeen, tanssin, rytmiikan ja luovien harjoitusten kautta!

Ohjelmisto koostuu monipuolisesti erilaisista ikäryhmälle sopivista lauluista. Valmennuskuorossa tutustutaan moniäänisen laulamisen alkeisiin ja kuorotoiminnan perusteisiin, ja ryhmä antaa valmiudet lapsikuoroon osallistumiseen.

Valmennuskuoroon pääsee mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä, ja kuoronjohtaja sopii pienen laulutapaamisen jokaisen uuden oppilaan kanssa.

Aika ja paikka

To klo 16–17, Sellon toimipiste

Tiedustelut

Tuulikki Blom, tuulikki.blom@juvenalia.fi

Soitinvalmennus


Soitinvalmennuksessa tutustutaan musiikkiopisto-opintoihin. Opinnot voi aloittaa 5–10-vuotiaana valitulla soittimella.

Soitinvalmennus on pienryhmäopetusta, ja opintoaika on enintään kaksi vuotta. Viikoittaisen ryhmätunnin pituus on 30–60 min. Oppilas voi soitinvalmennuksen oppilaana osallistua myös musiikin hahmotusaineiden ja yhteismusiikin opetukseen.

Soitinvalmennustunneilla harjoitellaan:

  • soittimen perushallintaa
  • musiikin lukemista ja nuotinlukutaitoa
  • kuuntelemaan musiikkia; omaa sekä muiden soittoa
  • harjoittelemaan
  • muodostamaan oma suhde musiikkiin

Harjoittelua varten jokaisella valmennusoppilaalla täytyy olla oma soitin, tarvittaessa opettaja neuvoo sopivan soittimen hankinnassa.

Soitinvalmennukseen pyritään oppilasvalintojen kautta keväisin. Soitinvalmennuksen jälkeen opinnot jatkuvat perusopinnoissa.