Musiikkivalmennus


Musiikkivalmennuksen erilaiset ryhmät tarjoavat alakouluikäisille mahdollisuuden jatkaa musiikin harrastamista muskareista tutulla, lapsen kasvun ja kehitysvaiheen huomioimalla tavalla. Musiikkivalmennus myös valmistaa oppilaita musiikin perusopintoja varten.

Koululaismuskarit


1.–3.-luokkalaisilla on mahdollisuus jatkaa muskaritaivalta musiikkivalmennusosaston koululaismuskareissa Lintuvaaran ja Eestinkallion kouluilla. Koulujen ryhmät on tarkoitettu kyseisten koulujen oppilaille. 

Työtapoina ovat muskarista tutut laulu, soitto, musiikkiliikunta, kuuntelu, improvisointi ja integrointi muihin taidemuotoihin. Haastetasoa lisätään pikkuhiljaa ryhmän mukaan, tutustuen moniäänisen laulamisen alkeisiin ja kehittäen yhteissoitto- ja ryhmätyötaitoja.

Koululaismuskarituntien kesto on 45 minuuttia.

Tiedustelut

Tiina Forsman, tiina.forsman@juvenalia.fi, 044 7740992

Musiikkiteatterivalmennus


Musiikkiteatterivalmennus yhdistää laulun, tanssin ja ilmaisun. Ryhmä on hyvää valmennusta musiikkiteatterikoulutuksen lasten ryhmiin.

Lapset tutustuvat musiikkiteatterin eri osa-alueisiin opettajien johdolla. Eri taiteenlajit tukevat lapsen kokonaisvaltaista luovuuden kehittymistä. Tekemisen riemu pääsee tässä ryhmässä valloilleen!

Valmennus on suunnattu 1.–3.-luokkalaisille.
Uudet oppilaat ilmoittautuvat perustason ryhmään, mutta joillekin oppilaille saatetaan syksyn mittaan ehdottaa jatkotasolle siirtymistä. Oppitunnin kesto 75 minuuttia (perustaso) tai 90 minuuttia (jatkotaso).

Aika, paikka & ryhmät 2023–2024

Sellon toimipiste, Leppävaara
To klo 14.30-16.00  KIPINÄ (Perustaso) (täynnä)
To klo 16.00-17.30  POLTE (Jatkotaso) (täynnä)

Tiedustelut

Sanna Heiskanen, sanna.heiskanen@juvenalia.fi
Annika Lumi, annika.lumi@juvenalia.fi

Musiikkiteatterivalmennuksen opinnot

Valmennus- ja lapsikuoro


Sellon toimipisteessä kokoontuvassa 7–9-vuotiaiden valmennuskuorossa laulaminen tulee tutuksi liikkeen, tanssin, rytmiikan ja luovien harjoitusten kautta!

Ohjelmisto koostuu monipuolisesti erilaisista ikäryhmälle sopivista lauluista. Valmennuskuorossa tutustutaan moniäänisen laulamisen alkeisiin ja kuorotoiminnan perusteisiin, ja ryhmä antaa valmiudet lapsikuoroon osallistumiseen. Valmennuskuoroon on mahdollista tulla jo eskari-ikäisenä, jos uskaltaa tulla ilman vanhempaa.

Valmennuskuoroon pääsee mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä, ja kuoronjohtaja sopii pienen laulutapaamisen jokaisen uuden oppilaan kanssa.

Aika ja paikka 2023–2024

Ti klo 15.30–16.30  Sellon toimipiste, Leppävaara

Lapsikuoro, 10–12-vuotiaat

Lapsikuorossa harjoitellaan moniäänistä ohjelmistoa, joka kattaa useat tyylilajit kansan- ja maailmanmusiikista klassiseen, poppiin ja musikaaleihin. Ryhmässä kehitetään myös tervettä äänenmuodostusta ja puhtaasti laulamista, sekä tehdään luovia musiikkiliikunnallisia harjoitteita. Kuoro esiintyy 2–4 kertaa vuodessa Juvenalian konserttitapahtumissa.

Aika ja paikka 2023–2024

Ti klo 16.45–18.15  Sellon toimipiste, Leppävaara

TIEDUSTELUT

Roosa Punkariroosa.punkari@juvenalia.fi