Musiikkivalmennus


Musiikkivalmennuksen erilaiset ryhmät tarjoavat alakouluikäisille mahdollisuuden jatkaa musiikin harrastamista muskareista tutulla, lapsen kasvun ja kehitysvaiheen huomioimalla tavalla. Musiikkivalmennus myös valmistaa oppilaita musiikin perusopintoja varten.

Tiedustelut kesän aikana toimistosta 22.6. asti.

Koululaismuskarit


1.–3.-luokkalaisilla on mahdollisuus jatkaa muskaritaivalta musiikkivalmennusosaston koululaismuskareissa Lintuvaaran ja Eestinkallion kouluilla. Koulujen ryhmät on tarkoitettu kyseisten koulujen oppilaille. 

Työtapoina ovat muskarista tutut laulu, soitto, musiikkiliikunta, kuuntelu, improvisointi ja integrointi muihin taidemuotoihin. Haastetasoa lisätään pikkuhiljaa ryhmän mukaan, tutustuen moniäänisen laulamisen alkeisiin ja kehittäen yhteissoitto- ja ryhmätyötaitoja.

Koululaismuskarituntien kesto on 45 minuuttia.

Tiedustelut

Tiina Forsman, tiina.forsman@juvenalia.fi

Musiikkiteatterivalmennus


Musiikkiteatterivalmennus yhdistää musiikin, runot ja tarinat, näyttämö- ja kuvataiteen sekä tanssin. Ryhmä on hyvää valmennusta musiikkiteatterikoulutuksen lasten ryhmiin.

Lapset saavat itse luoda omia musiikkiteatterikokonaisuuksiaan lukuvuosittaisten teemojen ympärille. Eri taiteenlajit tukevat lapsen kokonaisvaltaista luovuuden kehittymistä.

Valmennus on suunnattu 1.–3.-luokkalaisille. Oppitunnin kesto 75 minuuttia.

Tiedustelut

Heidi Tamper, heidi.tamper@juvenalia.fi, 044 383 5844

Luomus jatkuu keväällä 2022


Luomus on koulupäivän päättymisen jälkeen tapahtuvaa luovaa musiikillista iltapäivätoimintaa 2.–3.-luokkalaisille Lintuvaaran koululla.

Luomus-tunneilla opitaan luovuutta ja elämäntaitoja innostavalla ja hauskalla tavalla, musiikkia ja sen eri elementtejä hyödyntäen. Luomus-vuoden aikana tutustutaan myös käyrätorveen ja mahdollisuuksien mukaan muihin vaskisoittimiin.

Aika ja paikka

Lintuvaaran koululla oleva Luomus-opetus järjestään lukuvuonna 21-22 periodiopetuksena keväällä 2022.

Tiedustelut

Opettaja Anni Juvonen, anni.juvonen@juvenalia.fi

Valmennus- ja lapsikuoro


Sellon toimipisteessä kokoontuvassa 7–9-vuotiaiden valmennuskuorossa laulaminen tulee tutuksi liikkeen, tanssin, rytmiikan ja luovien harjoitusten kautta!

Ohjelmisto koostuu monipuolisesti erilaisista ikäryhmälle sopivista lauluista. Valmennuskuorossa tutustutaan moniäänisen laulamisen alkeisiin ja kuorotoiminnan perusteisiin, ja ryhmä antaa valmiudet lapsikuoroon osallistumiseen.

Valmennuskuoroon pääsee mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä, ja kuoronjohtaja sopii pienen laulutapaamisen jokaisen uuden oppilaan kanssa.

Aika ja paikka

To klo 16–17, Leppävaara

Lapsikuoro, 10–12-vuotiaat

Lapsikuorossa harjoitellaan moniäänistä ohjelmistoa, joka kattaa useat tyylilajit kansan- ja maailmanmusiikista klassiseen, poppiin ja musikaaleihin. Ryhmässä kehitetään myös tervettä äänenmuodostusta ja puhtaasti laulamista, sekä tehdään luovia musiikkiliikunnallisia harjoitteita. Kuoro esiintyy 2–4 kertaa vuodessa Juvenalian konserttitapahtumissa.

Aika ja paikka

To klo 17, Leppävaara