Musiikkivalmennus


Musiikkivalmennuksen erilaiset ryhmät tarjoavat alakouluikäisille mahdollisuuden jatkaa musiikin harrastamista muskareista tutulla, lapsen kasvun ja kehitysvaiheen huomioimalla tavalla. Musiikkivalmennus myös valmistaa oppilaita musiikin perusopintoja varten.

Koululaismuskarit


1.–3.-luokkalaisilla on mahdollisuus jatkaa muskaritaivalta musiikkivalmennusosaston koululaismuskareissa Lintuvaaran ja Eestinkallion kouluilla. Koulujen ryhmät on tarkoitettu kyseisten koulujen oppilaille. 

Työtapoina ovat muskarista tutut laulu, soitto, musiikkiliikunta, kuuntelu, improvisointi ja integrointi muihin taidemuotoihin. Haastetasoa lisätään pikkuhiljaa ryhmän mukaan, tutustuen moniäänisen laulamisen alkeisiin ja kehittäen yhteissoitto- ja ryhmätyötaitoja.

Koululaismuskarituntien kesto on 45 minuuttia.

Tiedustelut

Tiina Forsman, tiina.forsman@juvenalia.fi

Musiikkiteatterivalmennus


Musiikkiteatterivalmennus yhdistää musiikin, runot ja tarinat, näyttämö- ja kuvataiteen sekä tanssin. Ryhmä on hyvää valmennusta musiikkiteatterikoulutuksen lasten ryhmiin.

Lapset saavat itse luoda omia musiikkiteatterikokonaisuuksiaan lukuvuosittaisten teemojen ympärille. Eri taiteenlajit tukevat lapsen kokonaisvaltaista luovuuden kehittymistä.

Valmennus on suunnattu 1.–3.-luokkalaisille. Oppitunnin kesto 75 minuuttia.

Aika ja paikka

Ti klo 14.30–15.45  Sellon toimipiste, Leppävaara

Tiedustelut

Heidi Tamper, heidi.tamper@juvenalia.fi, 044 383 5844

Valmennus- ja lapsikuoro


Sellon toimipisteessä kokoontuvassa 7–9-vuotiaiden valmennuskuorossa laulaminen tulee tutuksi liikkeen, tanssin, rytmiikan ja luovien harjoitusten kautta!

Ohjelmisto koostuu monipuolisesti erilaisista ikäryhmälle sopivista lauluista. Valmennuskuorossa tutustutaan moniäänisen laulamisen alkeisiin ja kuorotoiminnan perusteisiin, ja ryhmä antaa valmiudet lapsikuoroon osallistumiseen.

Valmennuskuoroon pääsee mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä, ja kuoronjohtaja sopii pienen laulutapaamisen jokaisen uuden oppilaan kanssa.

Aika ja paikka

To klo 15.30–16.30  Sellon toimipiste, Leppävaara

Lapsikuoro, 10–12-vuotiaat

Lapsikuorossa harjoitellaan moniäänistä ohjelmistoa, joka kattaa useat tyylilajit kansan- ja maailmanmusiikista klassiseen, poppiin ja musikaaleihin. Ryhmässä kehitetään myös tervettä äänenmuodostusta ja puhtaasti laulamista, sekä tehdään luovia musiikkiliikunnallisia harjoitteita. Kuoro esiintyy 2–4 kertaa vuodessa Juvenalian konserttitapahtumissa.

Aika ja paikka

To klo 17.00–18.30  Ruusutorpan koulu, Leppävaara