Musiikkivalmennus


Musiikkivalmennuksen erilaiset ryhmät tarjoavat alakouluikäisille mahdollisuuden jatkaa musiikin harrastamista muskareista tutulla, lapsen kasvun ja kehitysvaiheen huomioimalla tavalla. Musiikkivalmennus myös valmistaa oppilaita musiikin perusopintoja varten.

Koululaismuskarit


1.–2.-luokkalaisilla on mahdollisuus jatkaa muskaritaivalta musiikkivalmennusosaston koululaismuskarissa Eestinkallion koululla. Ryhmä on tarkoitettu kyseisen koulun oppilaille. 

Työtapoina ovat muskarista tutut laulu, soitto, musiikkiliikunta, kuuntelu, improvisointi ja integrointi muihin taidemuotoihin. Haastetasoa lisätään pikkuhiljaa ryhmän mukaan, tutustuen moniäänisen laulamisen alkeisiin ja kehittäen yhteissoitto- ja ryhmätyötaitoja.

Koululaismuskarituntien kesto on 45-60 minuuttia.

Tiedustelut

Sanna Paajanen, sanna.paajanen@juvenalia.fi, 044 709 5938

Musiikkiteatterivalmennus


Musiikkiteatterivalmennus yhdistää laulun, tanssin ja ilmaisun. Ryhmä on hyvää valmennusta musiikkiteatterikoulutuksen lasten ryhmiin.

Lapset tutustuvat musiikkiteatterin eri osa-alueisiin opettajien johdolla. Eri taiteenlajit tukevat lapsen kokonaisvaltaista luovuuden kehittymistä. Tekemisen riemu pääsee tässä ryhmässä valloilleen!

Valmennus on suunnattu 1.–3.-luokkalaisille.
Uudet oppilaat ilmoittautuvat perustason ryhmään, mutta joillekin oppilaille saatetaan syksyn mittaan ehdottaa jatkotasolle siirtymistä. Oppitunnin kesto 75 minuuttia (perustaso) tai 90 minuuttia (jatkotaso).

Aika, paikka & ryhmät 2024–2025

Sellon toimipiste, Leppävaara
Ti klo 14.30-16.00  KIPINÄ (Perustaso)  (päivä muuttunut!)
Ti klo 16.00-17.30  POLTE (Jatkotaso)  (päivä muuttunut!)

Tiedustelut

Sanna Heiskanen, sanna.heiskanen@juvenalia.fi
Annika Lumi, annika.lumi@juvenalia.fi

Valmennus- ja lapsikuoro


Sellon toimipisteessä kokoontuvassa 7–9-vuotiaiden valmennuskuorossa laulaminen tulee tutuksi liikkeen, tanssin, rytmiikan ja luovien harjoitusten kautta!

Ohjelmisto koostuu monipuolisesti erilaisista ikäryhmälle sopivista lauluista. Valmennuskuorossa tutustutaan moniäänisen laulamisen alkeisiin ja kuorotoiminnan perusteisiin, ja ryhmä antaa valmiudet lapsikuoroon osallistumiseen. Valmennuskuoroon on mahdollista tulla jo eskari-ikäisenä, jos uskaltaa tulla ilman vanhempaa.

Valmennuskuoroon pääsee mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä, ja kuoronjohtaja sopii pienen laulutapaamisen jokaisen uuden oppilaan kanssa.

Aika ja paikka 2024–2025

To klo 15.30–16.30  Sellon toimipiste, Leppävaara (päivä muuttuu!)

Lapsikuoro, 10–12-vuotiaat

Lapsikuorossa harjoitellaan moniäänistä ohjelmistoa, joka kattaa useat tyylilajit kansan- ja maailmanmusiikista klassiseen, poppiin ja musikaaleihin. Ryhmässä kehitetään myös tervettä äänenmuodostusta ja puhtaasti laulamista, sekä tehdään luovia musiikkiliikunnallisia harjoitteita. Kuoro esiintyy 2–4 kertaa vuodessa Juvenalian konserttitapahtumissa.

Aika ja paikka 2024–2025

To klo 16.45–18.15  Sellon toimipiste, Leppävaara (päivä muuttuu!)

TIEDUSTELUT

Roosa Punkariroosa.punkari@juvenalia.fi

 

Musiikkitaito-ryhmä – Uutta!


Musiikkitaitoryhmässä on mahdollisuus tutustua musiikkiopisto-opintoihin matalalla kynnyksellä ja löytää itseä kiinnostava instrumentti.

Musiikkitaitoryhmässä tutustutaan lukuvuoden aikana kielisoittimiin, puupuhaltimiin, lyömäsoittimiin ja vaskipuhaltimiin sekä musisoidaan yhdessä monipuolisesti. Oppilaat otetaan ryhmään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen alkaa 18.4.2024 – juvenalia.eepos.fi

Aika ja paikka 2024-2025

Pe klo 16.00-16.45  Sellon toimipiste, Leppävaara (Hanna)
Ti klo 14.00-14.45  Lintuvaaran koulu, Lintuvaara (Kalle)

Tiedustelut

Hanna Mustaniemi, hanna.mustaniemi@juvenalia.fi
Kalle Kataja, kalle.kataja@juvenalia.fi