Musiikkiteatteri


Juvenalia on Suomen ainoa taiteen perusopetusta tarjoava musiikkiopisto, jossa voi opiskella musiikkiteatteria laajan oppimäärän mukaan musikaalilaulu pääaineena.

Opetuksen kulmakivi on musiikkiteatteriensemble, jossa oppilas pääsee tutustumaan musiikkiteatterin kolmeen osa-alueeseen; lauluun, näyttelijäntyöhön ja tanssiin. Läpi opintojen osaamista syvennetään näiden kaikkien kolmen saralla. Linjalla opiskelu on innostavaa, hauskaa ja monipuolista. Haasteet kasvavat tasolta toiselle siirryttäessä niin, että syventävät opinnot tarjoavat valmiudet ammattiopintoihin.

Ensembleopetus on suurimmaksi osaksi produktiokeskeistä, eli valmisteilla on aina jokin konsertti tai esitys. Kaikilla oppilailla on useita esiintymisiä vuodessa. Joka toinen tai kolmas vuosi pyritään tekemään musikaali, jossa on mukana ainakin +16-vuotiaiden ryhmät, välillä myös nuoremmat. Musiikkiteatteriopinnot voi aloittaa jo 10-vuotiaana (4. lk).

Musiikkiteatteriopintoihin pyritään oppilasvalintojen kautta keväisin.

Musiikkiteatterin perusopinnot 1 lapsiryhmässä (10-12-vuotiaille) voivat opiskella Juvenaliassa ja muissa musiikkiopistoissa opiskelevat, valintakokeissa ryhmään hyväksytyt oppilaat.
Musiikkiteatterin perusopinnot 2 (13-15-vuotiaille) voi olla Juvenalialaiselle sivuaine tai pääaine.
Musiikkiteatterin perusopinnot 3 ja syventävät opinnot voivat olla pääaine tai toinen pääaine Juvenalian oppilaalle.

Kevään 2021 hakeutuminen

Musiikkiopisto Juvenalia hakee uusia yli 16-vuotiaita oppilaita upeaan musiikkiteatteriensembleensä 20.4.–4.5. Ensi lukuvuoden produktio on Legally Blonde. Haku linjalle on samalla koe-esiintyminen musikaalin rooleja varten.
Lisäohjeita musiikkiteatteriin hakua varten löydät täältä.

Musiikkiteatterin opintopolku