Musiikkiteatteri


Juvenalia on Suomen ainoa taiteen perusopetusta tarjoava musiikkiopisto, jossa voi opiskella musiikkiteatteria laajan oppimäärän mukaan musiikkiteatterilaulu pääaineena.

Opetuksen kulmakivi on musiikkiteatteriensemble, jossa oppilas pääsee tutustumaan musiikkiteatterin kolmeen osa-alueeseen; lauluun, näyttelijäntyöhön ja tanssiin. Läpi opintojen osaamista syvennetään näiden kaikkien kolmen saralla. Musiikkiteatterin opiskelu on innostavaa, hauskaa ja monipuolista. Haasteet kasvavat tasolta toiselle siirryttäessä niin, että syventävät opinnot tarjoavat valmiudet ammattiopintoihin.

Ensembleopetus on suurimmaksi osaksi produktiokeskeistä, eli valmisteilla on aina jokin konsertti tai esitys. Kaikilla oppilailla on useita esiintymisiä vuodessa. Joka toinen tai kolmas vuosi pyritään tekemään musikaali, jossa ovat mukana ainakin LOISTE-ryhmän (perusopinnot 3 sekä syventävien opintojen) oppilaat.

Musiikkiteatteriopintoihin pyritään oppilasvalintojen kautta. Musiikkiteatteriopinnot voi aloittaa 10-vuotiaana (4. lk).

Musiikkiteatteriopintojen ryhmänimet & sisältö:
LIEKKI  (Musiikkiteatterin perusopinnot 1):
ensemble-ryhmätunti , muha-opinnot ja oma laulun pari- tai yksilötunti.
HEHKU  (Musiikkiteatterin perusopinnot 2):
ensemble-ryhmätunti muha-opinnot ja oma laulutunti.
LOISTE  (Musiikkiteatterin perusopinnot 3 ja syventävät opinnot):
ensemble-ryhmätunti, musiikkiteatterimuha ja oma laulutunti.

Musiikkiteatteria voi opiskella Juvenaliassa vain pääaineisena.

Musiikkiteatteri Juvenalian showreel-video
Musiikkiteatteriopettaja Laura Virtala kertoo musiikkiteatteriopinnoista

 

Musiikkiteatterin opintopolku