Lukukausimaksut
2022–2023


Lukukausimaksu kattaa omat soittotunnit, musiikin hahmotusaineiden opetuksen, yhteismusisoinnin sekä mahdolliset valinnaiset opinnot. Lisäksi musiikkiopistossa on tarjolla vapaaehtoisia maksullisia lisäopintoja, esim. mestarikurssiopetus. Noudatamme viranomaisten sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön määräyksiä ja Opetushallituksen ohjeita, joiden mukaan opetus voidaan toteuttaa myös lähi- tai etäopetuksena tai niiden yhdistelmänä.

Ryhmäopetuksen lukukausimaksu sisältää kyseiset ryhmäopinnot.

Laskutus tapahtuu lukukausittain syys-lokakuussa ja helmi-maaliskuussa.

Taiteen perusopetus – instrumenttiopinnot ja musiikkiteatteri

Perusopinnot
Syventävät opinnot
Soitinvalmennusryhmä
Sivuaine 30 min *
Päättötodistuksen
jälkeinen jatkovuosi *

* anottava

350 €
350 €
220 €
270 €
400 €

Muskari & Päiväkotimuskari

Muskari 30 min
Muskari 45 min
Muskari 60–75 min
Muskari 90 min

90 €
130 €
160 €
220 €

Musiikkivalmennus

Valmennuskuoro
Lapsikuoro
Musiikkiteatterivalmennus
perustaso
Musiikkiteatterivalmennus
jatkotaso

100 €
100 €
160 €

220 €

Avoin opetus

Lyhytkurssit *
Pelkkä ryhmäopetus *
Junnupaketti
Juvenalia-kuoro
Avoimet opinnot 30 min
Avoimet opinnot 45 min
Oopperaluokka

* ulkopuoliset oppilaat

45 €
100 €
270 €
130 €
600 €
900 €
270 €

Erityismusiikkikasvatus

Ryhmäopetus 30 min
Ryhmäopetus 45 min
Yksilöopetus

90 €
130 €
300 €

Soitinlainat

1. lainavuosi / lukukausi
2. lainavuodesta eteenpäin
Ulkopuolisen lisämaksu/vuosi

50 €
80 €

50 €


Alennukset
Sisaralennus

Sisaralennus toisesta lapsesta on 15 % ja kolmannesta sekä seuraavista lapsista 30 %.
Alennus ei koske vapaaosaston oppilaita eikä sivuainetta.

Maksualennus

Maksualennusta voi hakea syyskuun 15. päivään asti lomakkeella. Lomakkeen mukana lähetetään tarvittavat liitteet. Maksualennus voidaan myöntää joko 50 % tai 100 % alennuksena. Maksualennus ei koske vapaaosastoa, eikä 130 € tai sitä pienempää maksua. Alennukset myönnetään pääasiallisesti alle 18-vuotiaille.

Maksualennushakemus
Muskarin 0-maksu

Jos perheellä on kaupungin antama päätös päivähoidon nollamaksusta, lapsi saa maksuvapautuksen musiikkileikkikoulun lukukausimaksusta yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan. Perheen on toimitettava kopio kaupungin päivähoitomaksupäätöksestä viimeistään 15.9. musiikkiopiston toimistoon postitse Soittoniekanaukio 1 B, 02600 Espoo tai sähköpostilla osoitteeseen margit.stigell@juvenalia.fi

Lukukausimaksun maksamatta jättäminen

Lukukausimaksun maksamatta jättäminen johtaa oppilaan opintojen päättymiseen.