Lukukausimaksut


Lukukausimaksu kattaa omat soittotunnit, musiikin hahmotusaineiden opetuksen, yhteismusisoinnin sekä mahdolliset valinnaiset opinnot. Lisäksi musiikkiopistossa on tarjolla vapaaehtoisia maksullisia lisäopintoja, esim. mestarikurssiopetus. Noudatamme viranomaisten sekä opetus- ja kulttuuriministeriön määräyksiä ja opetushallituksen ohjeita, joiden mukaan opetus voidaan toteuttaa myös etäopetuksena. 

Ryhmäopetuksen lukukausimaksu sisältää kyseiset ryhmäopinnot.

Laskutus tapahtuu lukukausittain syys-lokakuussa ja helmi-maaliskuussa.

Huom! Musiikkiopisto Juvenalian perusopetuksen lukukausimaksut muuttuvat opetussuunnitelmauudistuksen myötä pääaineen soittotunnin pituuteen perustuvasta maksusta yhteen lukukausimaksuluokkaan lukuvuonna 2021–2022.

Taiteen perusopetus

Soitinvalmennus
Perusopetus 30 min
Perusopetus 45 min
Perusopetus 60 min
Perusopetus 75 min
Propro
Sivuaine 30 min

250 €
270 €
320 €
350 €
350 €
350 €
250 €

Musiikkileikkikoulu

Muskari 30 min
Muskari 45 min
Muskari 60–75 min
Muskari 90 min
Striimimuskari

90 €
130 €
160 €
220 €
50 €

Musiikkivalmennus

Valmennuskuoro
Lapsikuoro
Musiikkivalmennusryhmä
Luomus
Soitinvalmennusryhmä

90 €
90 €
130 €
130 €
130 €

Musiikkiteatteri

Lasten ryhmä (10–12v.)
Nuorten ryhmä (13–15v.)
Nuoret (+16v.) & Syventävät opinnot

270 €
320 €
350 €

Avoin opetus

Ryhmäopetus (muha, kuoro, orkesteri, yhtye, musiikkiteknologia)
Avoin opetus 30 min
Oopperaluokka
Junnupaketti

90 €

570 €
270 €
270 €

Erityismusiikkikasvatus

Ryhmäopetus 30 min
Ryhmäopetus 45 min
Yksilöopetus

90 €
130 €
250 €

Soitinlainat

1. lainavuosi / lukukausi
2. lainavuodesta eteenpäin

Ulkopuolisen lisämaksu/vuosi

50 €
75 €

 

50 €


Alennukset
Sisaralennus

Sisaralennus toisesta lapsesta on 15 % ja kolmannesta sekä seuraavista lapsista 30 %.
Alennus ei koske vapaaosaston oppilaita eikä sivuainetta.

Maksualennus

Maksualennusta voi hakea syyskuun 15. päivään asti lomakkeella. Lomakkeen mukana lähetetään tarvittavat liitteet. Maksualennus voidaan myöntää joko 50 % tai 100 % alennuksena. Maksualennus ei koske vapaaosastoa, eikä 130 € tai sitä pienempää maksua. Alennukset myönnetään pääasiallisesti alle 18-vuotiaille.

Maksualennushakemus
Muskarin 0-maksu

Jos perheellä on kaupungin antama päätös päivähoidon nollamaksusta, lapsi saa maksuvapautuksen musiikkileikkikoulun lukukausimaksusta yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan. Perheen on toimitettava kopio kaupungin päivähoitomaksupäätöksestä viimeistään 15.9. musiikkiopiston toimistoon.

Lukukausimaksun maksamatta jättäminen

Lukukausimaksun maksamatta jättäminen aiheuttaa oppilaan opintojen päättymisen.