Musiikin hahmotusaineet


Musiikin hahmotusaineet eli muha ovat tärkeä osa musiikin laajan oppimäärän opintoja oman pääaineen ja yhteismusisoinnin lisäksi. Muhaopinnot kehittävät oppilaan muusikkoutta ja musiikin ymmärtämistä monipuolisesti ja tukevat soitonopiskelua. Opinnot aloitetaan pääsääntöisesti 8‒9-vuotiaana.

Viikottaisilla ryhmätunneilla lauletaan ja solmisoidaan, soitetaan, liikutaan, keksitään itse, harjoitellaan aktiivista kuuntelua ja kirjoitetaan. Oppilaiden soittokappaleita, itsetehtyjä säestyksiä, sävellyksiä sekä sovituksia käytetään oppimateriaalina ja parhaat palat esitetään konsertissa. Kaikki tämä tukee oppilaan kehittymistä muusikkona omassa musisoinnissaan. Samalla opetellaan työskentelemään yhdessä ja itsenäisesti sekä muita kunnioittaen ja kannustaen. Ryhmät osallistuvat myös konsertteihin esiintyjinä ja kuuntelijoina.

Myös musiikin teknologia kuuluu muhaopintoihin. Koko lukuvuoden kestävän opetuksen lisäksi musiikkiteknologiassa järjestetään yhteen aiheeseen keskittyviä lyhytkursseja kysynnän mukaan. Aiheina ovat esimerkiksi nuotinkirjoitus, musiikin tekeminen ja musiikin äänittäminen eri ohjelmia hyödyntäen.

Kotiharjoittelu ja tehtävien tekeminen on tärkeä osa oppimisprosessia. Ryhmien läksysivuilta löytyvät kotitehtävät ja muut tärkeät muhaan liittyvät asiat.

Jos oppilas on suorittanut muha-opintoja muualla, ei niitä lueta suoraan hyväksi. Oppilaan osaaminen testataan ja oppilas ohjataan taitotasoaan vastaavaan muharyhmään tai sovitaan muu tapa, jolla oppilas voi täydentää muha-opintojaan.

Tarkemmat opintokokonaisuuskohtaiset tavoitekuvaukset löytyvät Juvenalian opetussuunitelman musiikin hahmotusaineiden opintopolulta. Oppilaiden kotitehtävät ryhmittäin ja musateknosivut löytyvät opettajakohtaisilta sivuilta.

OPETTAJAT

Hanne Närhinsalo
hanne.narhinsalo@juvenalia.fi, 050 361 9555

Kalle Kataja 
kalle.kataja@juvenalia.fi, 044 7782045

Iiris Kaasinen 
iiris.kaasinen@juvenalia.fi

Hanna Mustaniemi  
hanna.mustaniemi@juvenalia.fi

Matti Sunell, Musiikkiteknologia 
matti.sunell@juvenalia.fi

Musiikin hahmotustaitojen opintopolku