Musiikin hahmotusaineet


Musiikin hahmotusaineet eli muha ovat innostava ja tärkeä osa musiikin laajan oppimäärän opintoja oman pääaineen ja yhteismusisoinnin lisäksi. Musiikin hahmotusaineissa opitaan kehittämään musiikin ymmärrystä, muistia sekä saadaan valmiuksia käytännön muusikkouteen. Tavoitteena auttaa on oppilasta kuuntelemaan, hahmottamaan ja lukemaan musiikkia. Opinnot aloitetaan pääsääntöisesti 8‒9-vuotiaana.

Viikottaisilla ryhmätunneilla lauletaan ja solmisoidaan, soitetaan, liikutaan, keksitään itse, harjoitellaan aktiivista kuuntelua ja kirjoitetaan. Oppilaiden soittokappaleita, itsetehtyjä säestyksiä, sävellyksiä sekä sovituksia käytetään oppimateriaalina ja parhaat palat esitetään konsertissa. Kaikki tämä tukee oppilaan kehittymistä muusikkona omassa musisoinnissaan. Samalla opetellaan työskentelemään yhdessä ja itsenäisesti sekä muita kunnioittaen ja kannustaen. Ryhmät osallistuvat myös konsertteihin esiintyjinä ja kuuntelijoina.

Myös musiikin teknologia kuuluu muhaopintoihin. Koko lukuvuoden kestävän opetuksen lisäksi musiikkiteknologiassa järjestetään yhteen aiheeseen keskittyviä lyhytkursseja kysynnän mukaan. Aiheina ovat esimerkiksi nuotinkirjoitus, musiikin tekeminen ja musiikin äänittäminen eri ohjelmia hyödyntäen.

Kotiharjoittelu ja tehtävien tekeminen on tärkeä osa oppimisprosessia. Ryhmien läksysivuilta löytyvät kotitehtävät ja muut tärkeät muhaan liittyvät asiat.

Tarkemmat opintokokonaisuuskohtaiset tavoitekuvaukset löytyvät Juvenalian opetussuunitelman musiikin hahmotusaineiden opintopolulta. Oppilaiden kotitehtävät ryhmittäin ja musateknosivut löytyvät opettajakohtaisilta sivuilta.

OPETTAJAT

Hanne Närhinsalo, tiedustelut
hanne.narhinsalo@juvenalia.fi, 050 361 9555

Kalle Kataja 
kalle.kataja@juvenalia.fi, 044 7782045

Iiris Kaasinen 
iiris.kaasinen@juvenalia.fi

Matti Sunell, Musiikkiteknologia 
matti.sunell@juvenalia.fi

Musiikin hahmotusaineiden opintopolku