Musiikin hahmotusaineet

Musiikin hahmotusaineet eli muha ovat innostava ja tärkeä osa musiikin laajan oppimäärän opintoja oman pääaineen ja yhteismusisoinnin lisäksi. Musiikin hahmotusaineissa opitaan kehittämään musiikin ymmärrystä, muistia sekä saadaan valmiuksia käytännön muusikkouteen. Tavoitteena auttaa on oppilasta kuuntelemaan, hahmottamaan ja lukemaan musiikkia. Opinnot aloitetaan pääsääntöisesti 8‒9-vuotiaana.

Viikottaisilla ryhmätunneilla lauletaan ja solmisoidaan, soitetaan, liikutaan, keksitään itse, harjoitellaan aktiivista kuuntelua ja kirjoitetaan. Oppilaiden soittokappaleita, itsetehtyjä säestyksiä, sävellyksiä sekä sovituksia käytetään oppimateriaalina ja parhaat palat esitetään konsertissa. Kaikki tämä tukee oppilaan kehittymistä muusikkona omassa musisoinnissaan. Samalla opetellaan työskentelemään yhdessä ja itsenäisesti sekä muita kunnioittaen ja kannustaen. Ryhmät osallistuvat myös konsertteihin esiintyjinä ja kuuntelijoina.

Kotiharjoittelu ja tehtävien tekeminen on tärkeä osa oppimisprosessia. Ryhmien läksysivuilta löytyvät kotitehtävät ja muut tärkeät muhaan liittyvät asiat.

Tarkemmat opintokokonaisuuskohtaiset tavoitekuvaukset löytyvät Juvenalian opetussuunitelman musiikin hahmotusaineiden opintopolulta:

Musiikin hahmotusaineiden opintopolku