Kansanmusiikki


Juvenaliassa voi opiskella kansanmusiikkia laajan oppimäärän mukaisesti soittimena erilaiset kanteleet. Opiskelun pohjan muodostaa erityisesti suomalainen kansanmusiikkitraditio, mutta opinnoissa tutustutaan myös muiden maiden kansanmusiikkiin.

Kansanmusiikkipedagogiikan pohjan muodostavat:
  • korvakuulolta soittaminen
  • oman musiikin tuottaminen improvisoiden, muunnellen ja säveltäen ja sovittaen
  • oman henkilökohtaisen muusikkouden etsiminen yksin ja yhdessä soittaen sekä laulaen

Kansanmusiikkiryhmät ovat tärkeä osa opintoja. Myös muut opiston opiskelijat omilla instrumenteillaan ovat tervetulleita näihin ryhmiin.

Teemme paljon yhteistyötä pääkaupunkiseudun muiden musiikkiopistojen kansanmusiikin opiskelijoiden kanssa, mm. järjestämme kerran vuodessa yhteisen Melkutus-konsertin.

MELKUTUS kansanmusiikkitapahtuma Sellosalissa 5.4.2014

Opinnot etenevät Juvenalian opetussuunnitelman kansanmusiikkipolkua. Soitinvalmennuksessa soittimena ovat 5- ja 11-kieliset kanteleet, ja perusopintojen myötä mukaan tulevat isot kanteleet. Kaikki nämä soittimet pysyvät mukana koko opintopolun ajan, ja oppilas voi omien kiinnostuksiensa mukaan syventyä niiden soittoon eri vaiheissa opintoja. Mitä pitemmälle opinnot etenevät, sitä enemmän opiskelija voi valita oman kiinnostuksensa mukaan erilaisista syventymisvaihtoehdoista.

Opintojen tavoitteena on elinikäisen musiikkiharrastuksen luominen. Kansanmusiikin parissa voi myös jatkaa opintoja aina yliopistotasolle asti.

Kansanmusiikin opintopolku