Yhteismusisointi


Yhteismusisointi on tärkeässä osassa muusikkouden kehittymisessä, ja Juvenaliassa oppilaat osallistuvat yhteismusisointiin koko opintojen ajan. Monelle yhteismusisointi on paras osa musiikkiharrastusta. Jokaisen oppilaan yhteismusisointiopinnot suunnitellaan yksilöllisesti yhdessä oman instrumenttiopettajan kanssa.

Puhallinorkesterit


Juvenalian puhallinorkesterit – Jupot

Juvenalian puhallinorkesterit ovat iloisen kirjava joukko puhallin- ja lyömäsoittajia.

Jupo 4 on muutaman vuoden välein aloittava uusien orkesteri, jonka soittajat ovat eskarilaisista 3.-luokkalaisiin ja soittaneet noin vuoden

Jupo 3 muodostuu 2.–5.-luokkalaisista, jotka ovat soittaneet 3–5 vuotta

Jupo 2 muodostuu 4.–7.-luokkalaisista, jotka ovat suorittaneet perusopinnot 2.

TIEDUSTELUT

Tanja Vienonen, tanja.vienonen@juvenalia.fi

Jupo 1 muodostuu yläaste- ja lukioikäisistä, jotka ovat suorittamassa tai suorittaneet perusopinnot 3.

TIEDUSTELUT

Olli Silván, olli.silvan@juvenalia.fi

Juvenalia Big Band

Juvenalia Big Bandin eli JBB:n riveissä soittaa sekä pari vuotta soittaneita nuoria että jo pitkällä olevia, varttuneempia soittajia. Orkesterin soitinvalikoimaan kuuluvat saksofonit, trumpetit, pasuunat, piano, kitara, basso ja rummut. JBB on on toiminut vuodesta 2010 lähtien ja tehnyt yhteistyötä monien huippusolistien kanssa.

Tiedustelut

Olli-Pekka Tuomisalo, olli-pekka.tuomisalo@juvenalia.fi

Puhallinyhtyeet


Huiluyhtyeet

Huiluyhtyeissä soitto on osa huilunsoiton opiskelua Musiikkiopisto Juvenaliassa. Säännöllisinä kokoonpanoina toimivat:

  • vasta-alkajien huiluyhtye Piiparit,
    harjoitukset Sello, Debussy, ti klo 18.00–18.45
  • Juvenalian huiluyhtye, jossa soittavat vähintään perusopinnot 2-opintokokonaisuuden taidot saavuttaneet huiluoppilaat
    harjoitukset Sello, Kódaly, joka 2. la klo 13.00–15.00
Tiedustelut

Hellevi Lassfolk, hellevi.lassfolk@juvenalia.fi

Klarinettiyhtye Juvenalia

harjoitukset Sello, Pikkusali, to klo 19.00–20.30

Tiedustelut

Olli Silván, olli.silvan@juvenalia.fi

Juvenalia Reeds

harjoitukset Sello, erillinen aikataulu

Tiedustelut

Olli Silván ja Olli-Pekka Tuomisalo
olli.silvan@juvenalia.fi, olli-pekka.tuomisalo@juvenalia.fi

Jousiorkesterit


Juvenaliassa toimivat jousiorkesterit

Minijouset

Tiedustelut

Tuuli Toivanen
tuuli.toivanen-gripentrog@juvenalia.fi

Jousiorkesteri Kolmevarttiset

Tiedustelut

Riittaliisa Hakulinen & Marleena Antikainen
kolmevarttiset@juvenalia.fi
riittaliisa.hakulinen@juvenalia.fi, marleena.antikainen@juvenalia.fi

Valmennusorkesteri ValO

Tiedustelut

Tarja Jokiaho, tarja.jokiaho@juvenalia.fi

Jousiorkesteri Juvenalia

Tiedustelut

Lauri Suonio, lauri.suonio@juvenalia.fi

Kamariorkesteri

Kamariorkesteri on suunnattu syventävien opintojen jousisoittajille. Puhallinsoittajilla täydennettynä se laajenee tarpeen mukaan pieneksi sinfoniaorkesteriksi tai oopperaorkesteriksi. Kamariorkesterin monipuolinen ohjelmisto käsittää erityyppisiä teoksia barokista nykymusiikkiin, kevyempää musiikkiakaan unohtamatta. Orkesteri harjoittelee säännöllisesti viikoittain ja tiheämmin konserttien alla. Se myös osallistuu Juvenalian produktioihin ja tekee äänityksiä sekä konsertti- ja esiintymismatkoja niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Orkesteri on tehnyt yhteistyötä monien nimekkäiden solistien, Käpylän musiikkiopiston orkesterin ja saksalaisen Dortmundin nuorisosinfoniaorkesterin kanssa.

Tiedustelut

Janne Hanhijärvi, janne.hanhijarvi@juvenalia.fi

Kuorot


Valmennuskuoro, 7–9-vuotiaat

Juvenalian alakouluikäisille tarkoitetussa valmennuskuorossa opetellaan laulutekniikan ja moniäänisen laulun alkeita ja tutustutaan nuoteista laulamiseen. Ryhmässä opiskelu antaa valmiudet jatkaa opintoja lapsikuorossa ja se valmentaa myös musiikkiopiston laajan oppimäärän opintoihin pyrkimiseen.

Lapsikuoro, 10–12-vuotiaat

Lapsikuorossa harjoitellaan moniäänistä ohjelmistoa, joka kattaa useat tyylilajit kansan- ja maailmanmusiikista klassiseen, poppiin ja musikaaleihin. Ryhmässä kehitetään myös tervettä äänenmuodostusta ja puhtaasti laulamista, sekä tehdään luovia musiikkiliikunnallisia harjoitteita. Kuoro esiintyy 2–4 kertaa vuodessa Juvenalian konserttitapahtumissa.

Nuorten lauluensemble 1, 13–15-vuotiaat
Nuorten lauluensemble 2, 16+-vuotiaat

Syksyllä 2020 aloittavissa uusissa nuorten lauluensembleissä syvennytään moniääniseen laulamiseen ja äänenkäytön perusteisiin. Laulettu ohjelmisto koostuu monipuolisesti erilaisista tyylilajeista, esim. pop/rock, musikaalit, barbershop, klassinen, kansanmusiikki. Lukuvuoden aikana tutkitaan lauluilmaisun mahdollisuuksia luovien harjoitusten, kuten improvisoinnin ja omien laulujen tekemisen kautta. Tavoitteena on paitsi oppia moniäänistä laulamista, myös rohkaista oman äänen löytämiseen ja musiikilliseen ilmaisemiseen. Lauluensemblet esiintyvät sekä syys- että kevätlukukaudella opiston konserttitapahtumissa.

Lapsikuoro ja nuorten ensembleryhmät ovat avoimia Juvenalian pääsykokeissa valituille oppilaille, mutta mukaan voivat hakea myös muut laulamisesta kiinnostuneet!

Tiedustelut

Roosa Punkari, roosa.punkari@juvenalia.fi

Juvenalia-kuoro

Vuonna 1989 perustetun Juvenalia-kuoron taiteellisena johtaja toimii perustaja Matti Järvinen. Varajohtajana toimii Júlia Heéger, joka myöskin vastaa kuoron äänenhuollosta. Kuoron monipuolinen ohjelmisto kattaa kaikki musiikinhistorian aikakaudet keskiajalta nykypäivään.

Kansanlaulut, jazzharmoniat ja beat box kuuluvat repertuaariin siinä missä ooppera ja suuret kirkkomusiikkiteokset. Painopiste on kuitenkin suurissa a cappella  -teoksissa. Kuoro on menestynyt useissa kansainvälisissä  kilpailuissa, viimeeksi lokakuussa 2019 In Canto sul Garda -kilpailussa Italiassa.

Tiedustelut

Kuoronjohtaja Matti Järvinen, 050 621 66

Oopperaluokka ja lied-seminaari


Juvenalian oopperaluokan laulajat ovat yleensä lauluopinnoissaan jo pidemmällä olevia, vähintään 15-vuotiaita laulajia. Oopperaluokalle hakeudutaan opiston pääsykokeiden yhteydessä keväisin.

harjoitukset Sello, Pikkusali, ma klo 19.30–21.30

Tiedustelut

Anitta Ranta, anitta.ranta@juvenalia.fi

Lied-seminaarin tavoittena on perehdyttää laulun ja pianonsoiton opiskelijoita kamarimusiikilliseen yhteistyöhön laulumusiikin parissa. Viikoittain kokoontuvassa seminaarissa valmistetaan ryhmän omia konsertteja sekä esiintymisiä opiston oppilaskonserteissa.

harjoitukset Vantaa, ti klo 18.00–19.30

Tiedustelut

Mette Heikkinen, mette.heikkinen@juvenalia.fi

Kamarimusiikki


Kamarimusiikkiyhtyeet ovat pääsääntöisesti 2–5 oppilaan muodostamia yhtyeitä. Yhtyeet pyritään muodostamaan niin, että soittajat ovat keskenään suunnilleen samanikäisiä ja soittotaidoiltaan samantasoisia. Opetus voi olla joko periodiluonteista tai säännöllistä.

Tiedustelut

Antti Vahtola, antti.vahtola@juvenalia.fi