Musiikkiopisto Juvenalia

Me - Juvenalia


Me Musiikkiopisto Juvenaliassa Espoossa tarjoamme laadukasta ja tavoitteellista musiikin laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta. Tehtävämme on opettaa monipuolisia musiikillisia taitoja ja luoda valmiuksia musiikin elinikäiselle harrastamiselle ja ammattiopintoihin hakeutumiselle.

Oppilas on toimintamme ytimessä; niin oppivana persoonana kuin kasvavana ihmisenä. Pedagoginen ja taiteellinen osaaminen ovat vahvuuksiamme, ja tuemme jokaista oppilasta yksilönä kunkin omaa osaamista vahvistaen ja kehittäen. Toimimme myös aktiivisesti musiikkielämässä ja tuotamme kulttuuripalveluja Espoossa.

Arvot


Arvojamme ovat pedagogiikan ja taiteen korkea laatu, yhteisöllisyys sekä musiikin ja oppimisen ilo. Taiteen perusopetus rakentuu ihmisoikeuksien, tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja kulttuurien moninaisuuden kunnioitukselle ja näiden arvojen mukaan toimimme myös Musiikkiopisto Juvenaliassa.

Tyttö soittaa kanteletta

Oppilas on toimintamme ytimessä.

Oppimiskäsitys


Oppilas on Juvenalian toiminnan keskiössä, ja oppiminen etenee oppilaslähtöisesti kohti opetussuunnitelman mukaisia tavoitteita. Oppimisen tärkeänä tukena ovat tunnekokemukset, aistien käyttö ja hyvin toimiva vuorovaikutus. Annamme innostavaa ja monipuolista ohjausta ja opetusta edistääksemme yksilöllistä oppimista. Oppilas saa opettajiltamme ohjausta omien tavoitteidensa asettamiseen, musiikkiopintojen suunnan löytämiseen ja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen.

Oma vastuullinen ja pitkäjänteinen harjoittelu sekä yhteismusisointi ja muusikon taitojen opettelu yhdessä muiden kanssa kasvattavat oppilaan tietoisuutta omista vahvuuksista niin yksilönä kuin ryhmän jäsenenä.

Strategia


Toimintakulttuuri


Musiikkiopisto Juvenalia muodostaa yhteisön, jonka toiminnan lähtökohtana on oppimisen ilo. Toinen toistemme kunnioittaminen ja kannustaminen sekä erilaisuuden ymmärtäminen ja suvaitsevaisuus antavat meille mahdollisuuden toimia turvallisesti yhdessä. Oppilas on aktiivinen toimija, joka rakentaa ja kehittää yhteisöämme arvojemme mukaisesti yhdessä musiikkiopiston opettajien ja muun henkilökunnan kanssa.

Juvenalian turvallisen tilan periaatteet

Juvenalian lukuvuoden 2024–2025 aloitus

Elokuun alussa kaikille oppilaille lähetetään tietoa lukuvuoden aloituksesta ja…

Harrasta musiikkia Juvenaliassa

Useita vaihtoehtoja löytyy kuorosta valmennusryhmiin ja muskariin - ryhmissä on…

Kevään 2024 oppilasvalinnat

Kevään oppilasvalintojen tulokset lukuvuodelle 2024–25 on tiedotettu kaikille…