Juvenalian turvallisen tilan periaatteet


Näitä KulttuuriEspoon ja Musiikkiopisto Juvenalian yhdessä määrittämiä periaatteita tulee jokaisen musiikkiopiston oppilaan, opettajan, vanhemman, työntekijän ja vierailijan noudattaa. Pidetään Juvenalia yhdessä meille kaikille turvallisena tilana oppia ja musisoida!

Otan muut huomioon
 • Käyttäydyn niin, että en tahallani loukkaa ketään.
 • Kunnioitan muita, kun keskustelen heidän kanssaan.
 • Autan, jos joku tarvitsee apua.
 • Pyydän apua myös itse.
 • Kuuntelen, kun joku puhuu minulle.
Näen kaikki ihmiset yhtä arvokkaina
 • Tiedän, että me kaikki olemme erilaisia ja annan jokaisen olla oma itsensä.
 • En tee ennakko-oletusta kenestäkään hänen vammaisuutensa, ikänsä, sukupuolensa, kielensä tai uskontonsa perusteella.
 • Käytän puheessani sanoja, jotka ottavat kaikki huomioon.
En häiritse tai syrji toisia
 • En puhu tai käyttäydy toisia syrjivästi tai alentavasti
 • Annan jokaiselle kehorauhan ja kunnioitan jokaisen oikeutta koskemattomuuteen.
Puutun häirintään ja syrjintään
 • Kerron henkilökunnalle, jos huomaan epäkohtia, tai jos joku ei tunne oloaan turvalliseksi.
 • Annan itselleni ja toisille mahdollisuuden nauttia kulttuurista.

Pidetään Juvenalia yhdessä meille kaikille turvallisena tilana oppia ja musisoida!

Juvenalian oppilashaut

Oppilashaut kaikkiin toimintoihin alkavat to 18.4. Eepoksen kautta.…

Jatkoilmoittautuminen alkaa 26. maaliskuuta

Jatkoilmoittautuminen tehdään koko opiston osalta kaikissa toiminnoissa…

Juvenalian rekryt – kitaransoiton tuntiopettaja haussa!

Musiikkiopisto Juvenalia hakee kitaransoiton tuntiopettajaa vakituiseen…