Soitinopintojen opintopolku


Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opintopolku tarjoaa monipuolisia musiikillisia taitoja musiikin harrastajalle ja ammattiin aikovalle. 

Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opinnot koostuvat soitto- tai laulutunnista, musiikinhahmotusaineiden opinnoista sekä yhteismusisoinnista.  Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opintopolku kulkee musiikin perusopintojen kautta syventäviin opintoihin. Musiikkiopistoon voi hakeutua ilman aiempaa musiikkitaustaa. Riittää, että haluaa oppia soittamaan tai laulamaan ja on valmis sitoutumaan harrastukseen. Opintojen pääaineeksi voi valita jonkin soittimen, laulun tai musiikkiteatterin. Pienille viulisteille ja pianisteille tarjoamme myös Suzuki-opetusta.

Musiikkiopiston opintopolku mahdollistaa myös ammattiin hakeutumiseen tarvittavat taidot ja tiedot sekä luo vankan pohjan elinikäiselle musiikkiharrastukselle.

Perusopinnot 1

Pääaineopinnot
Yhteismusisointi
Musiikin hahmotusaineet
Valinnaiset opinnot

Perusopinnot 2

Pääaineopinnot
Yhteismusisointi
Musiikin hahmotusaineet
Valinnaiset opinnot

Perusopinnot 3

Pääaineopinnot
Yhteismusisointi
Musiikin hahmotusaineet
Valinnaiset opinnot

Syventävät opinnot

Pääaineopinnot
Yhteismusisointi
Musiikin hahmotusaineet
Valinnaiset opinnot
Lopputyö

Oppiaine- ja soitinryhmäkohtaiset opintopolut


Olemme laatineet Juvenaliassa opintojen etenemisen hahmottamiseksi yksityiskohtaiset  oppiaine- ja soitinryhmäkohtaiset opintopolut.

Avoimet opinnot


Musiikkiopisto Juvenaliassa voi opiskella soittoa ja laulua myös omakustanteisissa avoimissa opinnoissa.

Avoimien opintojen soitto- ja laulutunnit

Soitto- ja laulutunneille hakeudutaan oppilasvalinnan kautta ja opintopaikka myönnetään vuodeksi kerrallaan. Mikäli opinto-oikeutta ei voida myöntää seuraavalle lukuvuodelle, saat tästä ilmoituksen oppilasvalinnan tulosten julkistamisen yhteydessä.

Junnupaketti

Junnupaketit on suunnattu lapsille ja nuorille. Ne sisältävät 5 x 45 min oppituntia, ja paketin hinta on 300 €.

Tiedustelut

Sirkku Angeria
sirkku.angeria@juvenalia.fi, 044 745 6537

Musisoinnin ilo

Musisoinnin ilo -opinnot on tarkoitettu aikuisille, jotka haluavat aloittaa uuden tai herättää aiemman klassisen musiikin soitto- tai lauluharrastuksen.

Tiedustelut

Sole Terästö
sole@elisanet.fi, 040 541 9918