Soitinopintojen opintopolku


Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opintopolku tarjoaa monipuolisia musiikillisia taitoja musiikin harrastajalle ja ammattiin aikovalle. 

Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opintopolku kulkee musiikin perusopintojen opintokokonaisuuksien 1–3 kautta syventäviin opintoihin. Perusopintoihin voi hakeutua ilman aiempia opintoja, tai niitä voi edeltää muskaripolku tai soitinivalmennusopinnot. Perusopintoja seuraavat syventävät opinnot, jotka huipentuvat opintojen lopuksi tehtävään, oppilaan vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet huomioivaan lopputyöhön. Musiikkiopiston opintopolku muodostuu instrumenttiopinnoista, musiikin hahmotusaineiden opinnoista sekä yhteismusisoinnista. Opintojen pääaineeksi voi valita jonkin soittimen, laulun tai musiikkiteatterin.

Musiikkiopiston opintopolku mahdollistaa myös ammattiin hakeutumiseen tarvittavat taidot ja tiedot sekä luo vankan pohjan elinikäiselle musiikkiharrastukselle.

Perusopinnot 1

Pääaineopinnot
Yhteismusisointi
Musiikin hahmotusaineet
Valinnaiset opinnot

Perusopinnot 2

Pääaineopinnot
Yhteismusisointi
Musiikin hahmotusaineet
Valinnaiset opinnot

Perusopinnot 3

Pääaineopinnot
Yhteismusisointi
Musiikin hahmotusaineet
Valinnaiset opinnot

Syventävät opinnot

Pääaineopinnot
Yhteismusisointi
Musiikin hahmotusaineet
Valinnaiset opinnot
Lopputyö

Oppiaine- ja soitinryhmäkohtaiset opintopolut 2020


Olemme laatineet Juvenaliassa opintojen etenemisen hahmottamiseksi yksityiskohtaiset  oppiaine- ja soitinryhmäkohtaiset opintopolut.

Avoimet opinnot


Musiikkiopisto Juvenaliassa voi opiskella soittoa ja laulua myös omakustanteisissa avoimissa opinnoissa.

Avoimien opintojen soitto- ja laulutunnit

Soitto- ja laulutunneille hakeudutaan oppilasvalinnan kautta ja opintopaikka myönnetään vuodeksi kerrallaan, mikäli opettajalla on opetusresurssia.

Junnupaketti

Junnupaketit on suunnattu lapsille ja nuorille. Ne sisältävät 5 x 45 min oppituntia, ja paketin hinta on 270 €.

Tiedustelut

Sirkku Angeria
sirkku.angeria@juvenalia.fi, 044 745 6537

Musisoinnin ilo

Musisoinnin ilo -opinnot on tarkoitettu aikuisille, jotka haluavat aloittaa uuden tai herättää aiemman klassisen musiikin soitto- tai lauluharrastuksen.

Tiedustelut

Sole Mustonen
sole@elisanet.fi, 040 541 9918