Suzuki-menetelmä


Juvenaliassa on mahdollista opiskella soitinopetusta käyttäen Suzuki-menetelmää. Suzuki-opetusta annetaan Musiikkiopisto Juvenaliassa viulun- ja pianonsoiton opinnoissa. 

Suzuki-menetelmä on äidinkielen lähestymistapaan perustuva musiikkikasvatus -filosofia ja -menetelmä, joka mahdollistaa soiton opiskelun aloittamisen hyvin varhaisella iällä. Oppiminen tapahtuu kuulonvaraisesti ja nuottien opiskelu aloitetaan heti, kun riittävät tekniset perusvalmiudet on saavutettu ja katseen kohdistaminen nuottiin on mahdollista. Jokainen lapsi voi oppia soittamaan, kun luodaan oppimiselle otolliset olosuhteet.
Suzuki-opetuksessa opettaja ja vanhemmat muodostavat yhteisen tiimin, joka auttaa lasta saavuttamaan täyden potentiaalinsa soittamisessa. Vanhemman tehtävänä on luoda musiikin opiskelulle suotuisa ympäristö, osallistua lapsen soittotunneille aktiivisena tarkkailijana ja muistiinpanojen laatijana sekä ohjata kannustavasti päivittäistä kotiharjoittelua opettajan ohjeiden mukaisesti.

Suzuki-opetukseen sisältyy sekä yksilö- että ryhmätunteja, sekä konserttiesiintymisiä heti alusta alkaen. Ryhmäopinnot tukevat jokaisen oppijan yksilöllistä opintopolkua, opettavat toisten kunnioittamista sekä sosiaalisia taitoja ja vahvistavat soittajan identiteettiä. Esiintymistä harjoitellaan usein ja ihan alusta asti pienissä soittajaisissa ja konserteissa.

Suzuki-opetusta annetaan Musiikkiopisto Juvenaliassa viulussa ja pianossa.

  • Piano-opinnoissa Suzuki-opetukseen sisältyvät yksilötunnit 30 min viikossa, mahdolliset ryhmätunnit ja piano-orkesteri joka toinen viikko 30 min keskiviikkoisin klo 16.00 ja 16.30.
  • Viulu-opintojen Suzuki-opetuksessa yksilötunneilla käydään alussa yleensä kaksi kertaa viikossa (15 min kerrallaan) sekä ryhmätunnilla joka toinen viikko. Viuluryhmätunnit järjestetetään yhteistyössä Musikinstitutet Kungsvägenin kanssa, molempien opistojen tiloissa vuorotellen.

 

In english

The Suzuki Method is based on the principle that all children possess ability and that this ability can be developed and enhanced through a nurturing environment. All children learn to speak their own language with relative ease and if the same natural learning process is applied in teaching other skills, these can be acquired as successfully. Dr. Schinichi Suzuki referred to the process as the Mother Tongue Method and to the whole system of pedagogy as Talent Education.

Hae oppilaaksi