Erityismusiikkikasvatus


Tarjoamme Juvenaliassa erityismusiikkikasvatusta ryhmissä sekä yksilöllisessä opetuksessa. Erityismusiikkikasvatus ja musiikin erityispedagogiikka mahdollistavat musiikin opiskelun lapsille ja nuorille, joilla on vaikeuksia tai ongelmia joillakin oppimisen tai toiminnan alueilla. Tärkeää on yhdessä koettu musiikin ilo sekä lasten itsetunnon, itseilmaisun ja tunne-elämän vahvistuminen osallistumisen ja onnistumisen kokemusten kautta.

Ryhmissä ja yksilöllisessä opetuksessa harjoitellaan:

  • yhdessä tekemistä
  • toisten kuuntelemista ja huomioimista
  • keskittymistä
  • oman vuoron odottamista
  • valintojen tekemistä

Lapsi-vanhempi -ryhmissä tavoitteena on lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutussuhteen tukeminen.

Toiminnanohjauksen tukena käytämme kuvakommunikaatiota sekä tarvittaessa tukiviittomia.

Uusi erityismusiikkikasvatuksen ryhmä alkaa elokuussa  – ryhmässä hyvin tilaa
3–5-vuotiaat keskiviikkoisin klo 17.15–18.00

Lisätietoa ryhmistä ja ryhmäajoista hakulomakkeissa.

Tiedustelut

Rosa-Lia Anthoni, rosa-lia.anthoni@juvenalia.fi