Opettajat


Hanne Närhinsalo
Hanne
Närhinsalo

Musiikin hahmotusaineet
hanne.narhinsalo@juvenalia.fi

Potretti naisesta keskiajalla
Iiris
Kaasinen

Musiikin hahmotusaineet
iiris.kaasinen@juvenalia.fi

Potretti miehestä keskiajalla
Kalle
Kataja

Musiikin hahmotusaineet
kalle.kataja@juvenalia.fi

Matti Sunell
Matti
Sunell

Musiikkiteknologia
matti.sunell@juvenalia.fi