Lapset laulavat
Musiikkivalmennus ja muskari

Alle kouluikäisille on tarjolla muskaritunteja ikäryhmittäin ja 5–6-vuotiaille myös kantelemuskari. In English.
Kouluikäiset voivat ilmoittautua musiikkivalmennuksen ryhmiin tai Juvenalian valmennus- ja lapsikuoroihin. In English
Muskariin, musiikkivalmennuksen ryhmiin ja kuoroihin pääsee mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Erityismusiikkikasvatus

Myös erityisoppijoille on tarjolla mahdollisuus musisoida erityismusiikkikasvatuksen ryhmä- ja yksilöopetuksessa. In English

Omakustanteinen soitonopiskelu

Soittamista voi opiskella omakustannehintaan viiden soittotunnin Junnupaketti -kokonaisuudella.


Find out about other possibilities to study music at Juvenalia!

 

Seuraa Juvenaliaa somessa!

Instagram I Facebook I YouTube