Opetussuunnitelma


Juvenaliassa tarjoamamme opetuksen tavoitteet sekä sisällöt ja opinnoista myönnettävät todistukset perustuvat valtakunnallisiin taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin (Opetushallitus 2017).

Tutustu viimeisimpään opetussuunnitelmaamme:

Opetussuunnitelma 2024, tulostettava pdfOppiaine- ja soitinryhmäkohtaiset opintopolut

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat


Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus-suunnitelmat


Toimimme Musiikkiopisto Juvenaliassa kaikkia kunnioittavasti ja erilaisuutta kunnioittaen, Suopeuden laulua laulaen. Päivitämme tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmiamme säännöllisesti.

Tasa-arvosuunnitelma 2023Yhdenvertaisuussuunnitelma 2023Suopeuden lauluTurvallisemman tilan periaatteet